In het peperkoekenhuis van André Sollie
13.05.2018

ANDRÉ SOLLIE VERDIENT HET OM ALS ILLUSTRATOR, SCHRIJVER, DICHTER EN WEGBEREIDER TE WORDEN GEHULDIGD. TER VOORBEREIDING VAN DE FESTIVITEITEN BELLEN WE VEELVULDIG AAN TEN HUIZE SOLLIE - LAMBERT. ALTIJD STAAN DAMPENDE KOFFIE EN ZOETE KOEKJES VOOR ONS KLAAR.


‘Ik herinner me nog de allereerste keer in mijn leven dat ik me bewust afvroeg: door wie is deze tekening gemaakt? Het was in Zonnekind of Zonneland, een van die blaadjes die we op vrijdagmiddag in de jongensschool in Wervik kregen. De tekening was bruinrood omrand, weet ik nog, en ze maakte een verpletterende indruk op me. De naam van de tekenaar was: André Sollie. Op dat moment heb ik me voor ’t eerst gerealiseerd dat tekenen een job was. Een die ik misschien ook wel zou willen uitoefenen. André Sollie is zonder enige twijfel de peetvader van de Vlaamse illustratie. We mogen zijn werk nooit vergeten.’ Zo sprak meester-illustrator Carll Cneut, toen we hem vertelden over ons idee om dubbelkunstenaar en pionier Sollie te vieren.

Het startschot was gegeven. Intussen zitten we in de fase waarbij we niet alleen thema's, technieken en de evolutie in Sollies oeuvre onderzoeken, maar ook trachten binnen te dringen in zijn wonderlijke wereld. Een ding is zeker: aan de deur hangt 'welkom'.


Tik om te starten

Rietepetite